OMG, GMO - Så får vi stopp på världssvälten


Klara Tryding 2018-05-25

Heta debatter om genmodifierade växter har varit aktuella sedan 1953 då när gentekniken introducerades. Det uttalas påståenden om hur tekniken att förändra i organismers arvsanlag inte är etiskt då det ändrar den naturliga gången, men tycker du verkligen det? Detta är varför genmodifiering av grödor faktiskt är essentiellt för framtiden!

Harvard University visar att människor runt om i världen sedan 7800 år f.kr. har använt sig av bioteknik vid exempelvis jäsning av bröddeg eller i tillverkningen av öl och vin. Dock var det inte förrän 1953 som de två amerikanska forskarna James Watson och Francis Crick upptäckte DNA-molekylens struktur, vilket sedan ledde till genteknikens uppkomst - en ny gren inom biotekniken.

GMO står för “genmodifierad organism”, och när det kommer till genmodifierade grödor handlar det om att förändra i växternas genomet, alltså arvsmassan i växtcellen som kodar för hur den ska byggas upp. Med denna teknik kan människor exempelvis odla växter som är ännu näringsrikare, större eller som inte kräver diverse miljöfarliga förutsättningar såsom bekämpningsmedel.

FN upplyser att det idag finns runt 20 miljoner svältande människor, bara i världens fyra mest utsatta länder, som inom en kort tid kan dö på grund av matbristen. De har varken någon möjlighet att köpa eller odla egen mat, och en betydande orsak som kan påverka detta är en oeffektiv matproduktion. Korrelationen mellan genmodifieringens effektiva odlingstekniker och en lösning på problemet är ganska uppenbar för gemene människa, men vad är det då som får folk att kritisera GMO?

Vissa menar på att dessa genmodifierade växter kommer vara orsaken till att bönder blir utkonkurrerade, och att tekniken rubbar “den naturliga gången”. Alltså att genmodifiering kommer effektivisera odlingen och därför centralisera matproduktionen. Med detta motargument kan en dock ställa sig frågan; har inte effektivisering alltid varit optimalt för människans utveckling?

Först och främst har vi som sagt stora svältproblem idag. Genom att använda genteknik för att ändra växters DNA kan vi till exempel skapa växter som växer i ännu större mängder, som kan anpassa sig efter olika miljöer och som ej kräver besprutningsmedel. Detta skulle vara ett stort steg i utvecklingen mot svältkrisen i världen eftersom grödorna som odlas i utsatta områden kan anpassas efter miljön, och människorna behöver ej utsättas för diverse gifter.

Dessa växter kommer inte bara kunna produceras i större mängder, men dessutom kunna bli ännu näringsrikare. En fördelaktig konsekvens av detta är exempelvis att det blir ännu enklare att slippa djurbruket globalt, vilket framförallt skulle minska dagens vattenåtgång och utsläpp som djuren orsakar.  Näringen som människor får från djur idag finns redan i många växter, men med GMO-tekniker kan vi tillföra näringsämnena i ännu fler mer lättodlade plantor. Biologi Direkt menar att till exempel “Golden Rice”, ett genmodifierat ris berikat med A-vitamin, kan hjälpa de hundratusentals människor i Asien som förlorar synen på grund av vitaminbrist.

Sedan finns det en ytterligare stor fördel med GMO - det kräver ej bekämpningsmedel. Med GMO går det att göra växter resistenta mot insektsangrepp, och ej insektsskämda växter en nödvändighet för att kunna använda dem som livsmedel. Visst är det optimala att ej behöva genmodifiera och endast odla ekologiskt, men ur ett globalt perspektiv kommer det kräva mycket pengar och ej vara tillräckligt effektivt för exempelvis matbristen, speciellt i och med att befolkningen ökar.

Sammanfattningsvis bör vi konsumenter ha i åtanke att kritisera dessa personer som hävdar att vi människor, grundat på att GMO är omoraliskt för naturens gång, endast ska konsumera icke-genmodifierade varor. Att odla GMO kräver inte att utesluta all form av ekologisk mat, men snarare att vara rationell och använda de tekniker vi kan till vår fördel. De bönder som idag använder sig av bekämpningsmedel på sina odlingar kan arbeta för en hållbar framtid inom genmodifierad odling istället.

Industrialismens effektivisering visade på tydliga fördelaktiga konsekvenser då stora grupper människor kan leva sunt idag, tack vare centralisering och massproduktion.

 Så tycker du inte att GMO, som kan hjälpa miljontals människor och gynna vår framtida matproduktion, bör övervägas i detta fall?


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utSjukanmälan elev
Sjukanmälan görs i första hand via Vklass. Om ni behöver ringa in sjukanmälan så är telefonnumret 0857829762.

Skolmat


Hembreven
Mejllogga

Hembreven hittar du numera i Vklass.Stockholm infoBBC NewsVälkommen till Mot alla odds

Barnombudsmannen

Rättegångsskolan

Riksdagens quizKids' CornerSkolverketEuropean schoolnetStrandlådan
E-post

Strandaren
Ansvarig utgivare:   Jonas Åhlund
Webmaster:   Jonas Åhlund
Redaktion:   Lovisa, Lilly, Tyra, Ellen, Emma, Sofia, Elsa, Vera, Emmie, Gabriella, Maja, Linn, Alva, Ingrid, Jonatan