Barn föds inte med fördomar


Karin Bigert 2021-05-18

<span id=\
Bild: Elin Posch
Elin Posch, svensklärare på Strandskolan samt medlem i likabehandlingsgruppen i Tyresö kommun.

Vi som jobbar med Strandaren fick reda på att svensklärare Elin Posch hade varit i kontakt med Glada Hudik-teaterns grundare Pär Johansson. 
Då var var vi givetvis inte sena med att intervjua Elin för att ta reda på mer.

  • Berätta kort om dig själv, vem är du?

- Jag har jobbat på Strandskolan sen 2007 och undervisar i svenska på högstadiet. Jag har även ett kommungemensamt uppdrag som samordnare för likabehandlingsarbetet för kommunens grundskolor.

  • Hur kommer det sig att du valde att gå med i likabehandlingsgruppen i kommunen?

- Jag har alltid brunnit för frågor som handlar om allas lika värde oavsett vem du är, hudfärg, sexuell läggning eller annan bakgrund. Du ska få vara den du är och bli behandlad på ett rättvist och schysst sätt och få samma möjligheter som alla andra. Jag tycker även det är alla elevers rättighet att känna sig trygga i skolan och jag avskyr alla former av kränkningar och mobbning. 

  • Kom du på idén att gå med i samarbetet själv, eller fick du inspiration av någon annan att gå med?

- Jag fick tips från en lärare i kommunen om projektet “Barn föds inte med fördomar”. Jag kontaktade Pär Johansson som är grundare av Glada Hudik-teatern och som driver projektet, bokade ett möte och på den vägen är det.

  • Vad går ert arbete ut på?

- Projektet går ut på ett gemensamt upplägg där man börjar med att titta på filmen Catwalk och sedan följer en rad lektioner med olika övningar och diskussioner. Det är ett arbete där barn på ett naturligt sätt får möta olikheter, resultatet blir att fördomar raseras eller inte uppkommer.  Raseras fördomar på ett område så faller de även lättare på andra områden också.
Projektet har hittills genomförts i 27 kommuner i Sverige och över 50 000 grundskolebarn har deltagit.

  • Hur förmedlar ni ert budskap, gällande likabehandling i skolmiljön?

- Frågor som rör likabehandling och det främjande arbetet är något som alla vuxna i skolan arbetar med hela tiden.
Det handlar om att vara en trygg vuxen som ser vad som händer och tar reda på vad som gör eleverna otrygga på skolan och sedan planerar åtgärder som ska öka tryggheten och trivseln. Skolan har även ett demokrati- och värdegrundsuppdrag som ska genomsyra hela verksamheten, det betyderatt alla vuxna har ett ansvar att arbeta främjande utifrån alla   och motverka kränkningar och sexuella trakasserier.
Skolans likabehandlingsgrupp ser till att arbetet fungerar på ett strukturerat sätt och att alla delar finns med i arbetslagets planering och arbete.  
Man kan säga att vi har det övergripande ansvaret för att jobbet blir gjort. 

  • Tror du att föräldrars inverkan har stor betydelse på barns värderingar och tankar kring likabehandlingsfrågor?

- Jag tror absolut att fördomar föds vid köksbordet och att värderingar som finns i hemmet återspeglas i hur elever tänker och agerar i skolan, därför är det viktigt att involvera föräldrarna i vårt arbete och samarbete med dem. Det allra bästa är så klart att de värderingar som skolan står för även finns hemma och att vi talar "samma språk". 

  • Vad är nästa steg?

- Nästa steg är att Pär Johansson håller en föreläsning för all personal i Tyresö kommuns grundskolor och presenterar projektet “Barn föds inte med fördomar”. Efter det ska vi dra igång projektet med våra elever. 

  • Vad önskar du att detta samarbete kommer att leda fram till?

- En större förståelse och acceptans inför allas olikheter. Motverka fördomar. Utveckla elevernas medkänsla och empati. Vi hoppas även på givande samtal och diskussioner där elevernas tankar får ta plats.

 

Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utSjukanmälan elev
Sjukanmälan görs i första hand via Vklass. Om ni behöver ringa in sjukanmälan så är telefonnumret 0857829762.

Skolmat


Hembreven
Mejllogga

Hembreven hittar du numera i Vklass.Stockholm infoBBC NewsVälkommen till Mot alla odds

Barnombudsmannen

Rättegångsskolan

Riksdagens quizKids' CornerSkolverketEuropean schoolnetStrandlådan
E-post

Strandaren
Ansvarig utgivare:   Jonas Åhlund
Webmaster:   Jonas Åhlund
Redaktion:   Tyra, Karin, Celia, Tage, Erica, Vera, Emmie, Adam, Gabriella, Linn, Ella, Alva, Lovisa, Jonatan