Barn- och elevombudet kräver skadestånd av Tyresö kommun


Jonas Åhlund 2007-10-11

Barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius
Bild:Pressbilder BEO:s hemsida.
Barn- och elevombudsmannen Lars Arrhenius

Barn- och elevombudet (BEO) har riktat kritik mot Tyresö kommuns grundskola Dalskolan.

I ett pressmeddelande med rubriken Kritik och skadeståndskrav riktas mot Tyresö kommun står bland annat att läsa att Skolverket och BEO har fått in en anmälan om kränkande behandling samt att behov av särskilt stöd inte uppfyllts. 

Vill du veta så kan du också läsa SvD:s artikel BEO kräver skadestånd av Tyresö publicerad den 11 oktober 2007.