5:orna på brandstationen!


Lova Tralla 2009-12-17

Viktig kunskap som lärs ut på Tyresö brandstation.

Viktig kunskap som lärs ut på Tyresö brandstation.På tisdag den 15 december gav sig alla elever från Riggen iväg till brandstationen för att lära sig om brandsäkerhet.
Det kan vara bra att kunna i jultider!

Vi i 5a och i 5b har varit på Tyresö brandstation. När vi kom dit blev vi indelade i fyra olika grupper. Min grupp började med att gå upp till lektionsrummet. Där pratade vi lite om brandvarnare. Vi lärde oss att man ska titta att batteriet i brandvarnaren fungerar en gång i månaden. Man ska också byta batterier en gång per år oavsett om batteriet fungerar eller ej. Sedan fick vi titta på en film. På filmen tände dom eld på ett litet rum. På fem minuter hade hela rummet tagit eld och det var åttahundra grader i rummet.

Efter det fick vi gå ner till en liten idrottshall, där fick vi lära oss framstupa sidoläge, och ställa lite frågor till en brandman. Det var riktigt roligt tyckte jag!

Därefter fick vi gå och kolla på alla brandbilar. Dom hade fyra stycken, en som rymde
10 000 liter vatten, en som hade en 30 meter lång kran på taket, en vanlig transportbil och en bil som dom hade mat, filtar, en isbräda som man räddar folk som har ramlat genom isen med, kofotar mm. Det var också i den bilen som rökdykarna körde.

Efter det skulle vi få testa på att släcka eld. Innan vi testade det fick vi lära oss att det finns tre olika sorters brandsläckare; kolsyra, skum och pulver. Brandmännen sa att de rekommenderade pulver. Den som vi skulle släcka med innehöll kolsyra, det är så kallt att man får brännskador om man får det på sig. Vi skulle gå in två och två i en liten stuga. Där inne fanns ett fat fyllt med olja som dom tände på. Eftersom vi skulle vara två fick vi dela upp arbetena, den ena fick trycka på brandsläckaren och den andra fick sikta.

Jag själv tyckte det var roligast att testa på att släcka eld, och vi fick en riktigt trevlig dag på Tyresö brandstation!