Betyg i disciplin är fel


Erika Holmgren 2014-11-04


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nu börjar skolan igen och du vet vad lärarna tycker om dig. Minsta fel och du riskerar att bli utskälld. De andra eleverna som alltid snackar och stör i klassrummet slipper precis undan varje gång med en liten varning. Om du fick betyg i uppförande skulle du väl få F och de få A.
Ska det vara så?

Detta skulle kunna vara verkligheten med uppförandebetyg. Favorisering bland lärare är vanligt, även fast det inte alltid är så tydligt som i exemplet ovanför. Tänk också vilken stress man måste känna. Förutom alla läxor, prov och skrivuppgifter så måste man också vara knäpptyst och göra allt rätt. Om man bara har en dålig dag, ska det gå ut över betyget och möjligen dra ner det rejält?

Alla som har Asperger då? Eller kanske ADHD? De har det ännu svårare att hålla sig lugna.
Ska de inte betygsättas alls eller ska de betygsättas precis som alla andra? De kanske inte ens klarar av att ligga på E-nivå i uppförande? Ska de verkligen få sämre betyg än alla andra på grund av något de inte kan kontrollera?

Du bestämmer själv ifall det ska finnas eller inte men jag har förtydligat min åsikt.
Betyg i disciplin är fel. -Bestämd elev