Läroplaren är fel i grunden


En arg högstadieelev 2015-09-29


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Den nya läroplanen med betygssystemet A-F är helt fel i grunden. Betygen grundas på ett antal kriterier som man kan få bedömningarna E, C eller A i och för att få ett visst betyg måste man få det betyget i samtliga kriterier. Om man t.ex. satsar på ett A och får bedömningen A i alla kriterier förutom ett E så kan man inte få ett högre betyg än D. För tillfället grundas betygen på elevens sämsta bedrifter istället för dess genomsnittliga bedrifter, vilket är kasst!

Som en elev i åttan så både vet jag själv och har sett kompisar som känner en konstant press för att man aldrig någonsin får ha en dålig dag, man måste ständigt ligga på topp. Om man inte presterar på en lektion när vi jobbar med en viss sak så kan man t.ex. få E och då är det helt kört i det ämnet. För tyvärr räcker det med att få ett enda E i ett enda kriterie för att praktiskt taget förstöra sina chanser att få ett bra betyg, och jag undrar hur politikerna tänkte när de gjorde läroplanen.

Det är helt enkelt inte rimligt att alla elever ska prestera på topp varenda dag, varenda lektion i vartenda ämne. Det kan också vara så att man är sjuk en vecka och då måste man, till råga på allt annat skoljobb, jobba ikapp sig och prestera på en A-nivå där också. Det är absurt att elever inte ska kunna få ha feber en vecka utan att behöva bli överväldigade av skoljobb. De äldre generationerna är troligtvis mer vana med andra betygssystem vilket gör att de “översätter” A-F till t.ex. MVG-IG men det stämmer inte. Ett MVG är inte samma sak som ett A utan ett B. Arbetsgivare vill självklart ha så bra presterande anställda som möjligt och om de översätter betygen som jag skrev förut så kommer de tro att man är sämre än vad man egentligen är.

Vissa tänker såklart att det är bra att eleverna ska vara jämna och bra på allt i ämnet men om man är tillräckligt bra för att få A i de allra flesta kriterierna förutom vissa enstaka(kanske ett eller två) så är man faktiskt tillräckligt bra för att få A. Man kan jämföra skolan med golf, även om man inte är helt lysande på alla kriterier eller klubbor i det här fallet så klarar man sig bra utan en t.ex. järnsexa. Man kan ju spela en golfrunda utan att använda järnsexan på samma sätt som man kan leva ett liv utan att vara jättebra på ett kriterie! Personligen tycker jag att skolan borde gå tillbaka till MVG-IG skalan eller göra om A-F skalan så att den fungerar på samma sätt som den förstnämnda.

Det är statens jobb att ändra det och det borde de göra snarast! Omstrukturera läroplanen innan allt för många elever blir drabbade!!!