Kärleken


Jesper Källman 2015-11-25


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Kärlek för mig är nog inte detsamma som för dig

Alla älskar självklart gör vi det vilket är bra kärlek behöver vi alla ha Ibland kan det vara jobbigt det kan vara svårt på grund av kärlek kan livet kännas hårt Möjligt är att du fäller en tår för kärleken kan riva många sår Men oftast är kärleken något underbart något icke, utbytbart Men kärlek ser olika ut för alla, i kärlek man kan falla Man kan också ha kärlek till sina nära och kära till dem som man alltid vill bära Oavsett hur kärleken ser ut så kommer den aldrig, att ta slut