Livet utan internet


Erica Michelsson 2018-10-27


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Nyligen har internetstiftelsen kommit med en rapport om svenskarnas internetvanor. En av kategorierna de har rapporterat om är digital utanförskap. Digitalt utanförskap är de personer som inte använder internet dagligen. De flesta personer som inte använder internet är de över 76 år.

Kristina Kjällström är 71 år och bor i en lägenhet i Strängnäs. När jag intervjuade henne berättade hon att hon brukar använda internet flera gånger om dagen. Kristina brukar använda internet till sociala medier som Facebook och Instagram. Men hon använder även internet till när hon ska göra sin bankärenden. När hon ska ta del av nyheter tittar hon på tv och internet.

Kristina berättade även hur det var när hon var 13 år. När Kristina var 13 år fanns det inte lika många sätt att ta del av nyheter eller kommunicera med vänner och familj. Hos Kristina tog man del av nyheter genom radio,tv och tidning. När man skulle kommunicera med någon använde man en fast telefon.

Det finns många fördelar och nackdelar med internet. En av fördelarna är att man kan hålla koll på alla nyheter i världen. Internet är också bra till att hålla kontakt med andra länder antingen privat eller genom företag. När det gäller i skolan är internet bra till arbete och läromedel. I lokalt sammanhang är internet bra till att hålla koll vad som ska byggas, rivas eller vad som händer. Internet hjälper också folk att få jobb.

Nackdel med internet att det kan bli så kallas som fake news. Fake news är som nyheter som kan vara påhittade eller så har de förändrat nyheten så att det ska låta mer intressant. En annan nackdel med internet är att man kan bli utsatt för nätmobbning.

Kristina och jag använder internet väldigt likt. Hon använder social medier och det gör jag med. Men sen använder vi båda internet flera gånger om dagen. Kristina och jag får reda på nyheter på samma sätt genom att se på tv och använda internet. Det finns en skillnad mellan mig och Kristina är att jag kan mer funktioner och fattar mer över internet.

Jag tycker att internet är väldigt bra för att allt går fort och det är kul. Om jag skulle ha levt för många år sedan där man knappt hade internet skulle jag inte haft något att göra. Det låter väldigt tråkigt när äldre personer berättar hur det var förr när de var barn. Det låter som världens ände och att man inte hade något liv.