Eleverna i årskurs åtta skriver debattartiklar.

Skolan bör erbjuda anpassad undervisning


Vera Lagerström 2022-02-27

Vi alla människor är olika, vi är som snöflingor, ingen ser likadan ut. Ingen beter sig likadant heller. Vi alla är bra på olika saker. Så varför ska man då behöva utföra exakt samma uppgifter i skolan? Varför är skolan fortfarande som en fyrkant när det gäller lärandet? Varför förändrar vi ingenting när det bevisats i studier från Skolverket att Sveriges skolresultat försämras med åren? När vi vet att alla människor är olika och att alla behöver olika hjälper för att kunna prestera sitt bästa. Att erbjuda men mer personlig anpassad undervisning skulle driva betydligt fler elever till att lyckas och nå sina mål. 

Sedan början av 2000 -talet så har mycket inom skolan förändrats. Men än finns det mycket kvar att se över. Som till exempel hur man på skolor skall ta hand om den mångfaldsom finns bland ungdomar. Julie Allan, professor i Equity and Inclusion vid University of Birmingham säger att studierna visar på att efterfrågan från lärare att utredda diagnoser på elever ökar på grund av press gällande resultat. Det Julie Allan säger är alltså att allt fler lärare börjar alltså se diagnoser som en utväg och bortförklaring till resultaten. Men istället för att alla ska utföra samma skolarbeten och att både läraren och eleverna blir stressade över att man inte kommer lyckas så bör det finnas andra möjligheter att visa samma kunskaper på och betygsättningen skall kunna fungera även fast elever visar sina kunskaper på olika sätt. Att ge eleverna uppgifter som dom själva tycker är roliga skulle ge bättre resultat eftersom man arbetar bättre om man jobbar med saker man tycker om. 

Att införskaffa fler arbetssätt i skolan handlar inte om att flytta en viss person till ett enskilt rum eller att sätta skärmar på bänkarna. Utan det handlar om att låta eleverna få fatta mer beslut om sin egna skolgång. Att inte sätta murar för elevernas lärande utan att låta dem lära sig på det sätt dom är mest bekväma med. Varför skall en person med koncentrationssvårigheter utav något slag få sämre möjligheter till ett bättre resultat än en person som kan skriva en hur lång text som helst utan att ens kolla upp från skärmen eftersom det är den uppgift som läraren har bestämt att eleverna ska göra. Det är helt ologiskt. Hur skolan påstår att de ger oss vingar men i själva fallet sätter dom koppel på vår kreativitet. Att dom försöker forma oss till att alla ska göra samma saker och att alla ska fungera på samma sätt. Att ge eleverna möjlighet att själva bestämma på vilket sätt dom vill genomföra uppgifterna skulle leda till mindre stress och bättre resultat eftersom dom själva är med och bestämmer och inte behöver känna att de gör saker för någon annans skull. 

Jag är 14 år och vet fortfarande inte vad jag vill bli. Men något jag vet om mig själv är vad jag tycker är roligt och vad just jag är bra på. Jag är till exempel bättre på att prata än att skriva. Jag har inte svårt att skriva men att prata gör jag mest eftersom det enligt mig är roligast.
Att få i uppgift av skolan att hålla en presentation lugnar mig enormt jämfört med att skriva ett prov. Samtidigt som jag vet att några av mina klasskompisar knappast klarar av att hålla en presentation inför halvklass. Det handlar inte om att jag är bättre på att prata och att dom är bättre på att skriva. Utan det handlar om att vi är olika som människor. Vi har olika rädslor och olika svårigheter. Därför ska vi också kunna visa våra kunskaper på olika sätt i skolan.
Jag känner själv att jag lär mig mer genom att prata om det än att skriva om det. Men eftersom vi alla tycker olika bordet det alltså finnas olika sätt att redovisa och lära sig för alla. 

Men hur ska eleverna kunna bli rättvist bedömda i ämnena ifall de inte jobbar på samma sätt? Så klart går det ju inte att visa sina kunskaper i att skriva en novell genom att hålla en presentation. Men i de ämnena där prov och uppgifter kan göras på olika sätt står det inte i kunskapsmatriserna att eleven måste visa något skriftligt eller muntligt. (bortsett från språk) I kunskapsmatriserna står det tydligt att eleven skall kunna visa sina kunskaper inom ämnet på olika nivåer.  Att då ta förgivet att det är skriftligt är bara något vi har som vana att göra men i själva verket kan man göra det lika bra muntligt som skriftligt och tvärtom. Sen var dessa nivåer går och vilken elev som klarar av vad är fortfarande lärarnas ansvar eftersom de slutförda uppgifterna aldrig ser likadana ut. 

Att ge eleverna mer ansvar över sitt eget lärande och att låta de visa sina kunskaper på anpassade sätt kommer göra lektionerna roligare för många och även mer förberedelse inför kommande jobbår. När man själv måste ta ansvar och bestämma hur man skall göra för att lyckas bäst. 

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-suicidprevention/barn-och-unga--psykisk-halsa/darfor-okar-psykisk-ohalsa-bland-unga/

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/diagnoser-behovs-inte-nar-alla-far-det-stod-de-behover


Kommentera Tipsa en vän Skriv utStrandarens TwitterSjukanmälanSkolmat


Mejllogga

Stockholm infoBBC NewsVälkommen till Mot alla odds

Barnombudsmannen

Rättegångsskolan

Riksdagens quizKids' CornerSkolverketEuropean schoolnetStrandlådan
E-post

Strandaren
Ansvarig utgivare:   Jonas Åhlund
Webmaster:   Jonas Åhlund
Redaktion:   Tyra, Karin, Victoria, Erica, Vera, Nova, Dante, Emmie, Gabriella, Linn, Ella, Alva, Lovisa, Jonatan