Förslag om utbyggnad av Strandskolan


Monica Nyberg 2022-02-16


Strandskolan har växt ur sina lokaler. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför utrett vilka alternativ som finns för att skapa en hållbar lösning – med bibehållet antal elever och en bra arbetsmiljö för elever och personal. Utredningen har mynnat ut i ett förslag som innebär att skolan byggs ut med en ny huskropp.

Förslaget går upp till beslut i barn- och utbildningsnämnden nästa vecka. Om nämnden fattar beslut att gå vidare med förslaget är nästa steg en förstudie som utreder utformning och placering för utbyggnaden. Först därefter kan ett slutgiltigt beslut tas om utbyggnad. De föreslagna placeringarna innebär inga förändringar av de närliggande verksamheterna.

Om du vill läsa utredningen i sin helhet hittar du den här:

Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.


Kommentera     Tipsa en vän     Skriv utSjukanmälan elev
Sjukanmälan görs i första hand via Vklass. Om ni behöver ringa in sjukanmälan så är telefonnumret 0857829762.

Skolmat


Hembreven
Mejllogga

Hembreven hittar du numera i Vklass.Stockholm infoBBC NewsVälkommen till Mot alla odds

Barnombudsmannen

Rättegångsskolan

Riksdagens quizKids' CornerSkolverketEuropean schoolnetStrandlådan
E-post

Strandaren
Ansvarig utgivare:   Jonas Åhlund
Webmaster:   Jonas Åhlund
Redaktion:   Tyra, Karin, Celia, Tage, Erica, Vera, Emmie, Adam, Gabriella, Linn, Ella, Alva, Lovisa, Jonatan