Om ungas utsatthet på nätet


Jonas Åhlund 2021-02-23

"Statens medieråd har presenterat en ny studie om mobbning på nätet och hur man kan motarbeta det. Där betonas vikten av att träna unga i medie- och informationskunnighet och öka förståelsen till varför kommunikation på internet kan bli mer aggressiv.

 – Vi hoppas kunna ge stöd åt skolpersonal och andra nära barn-professionella som söker användbara metoder mot nätmobbning, säger Anette Novak, direktör för Statens medieråd."


"Hat, kränkningar och mobbning. För vissa barn och unga är detta en del av en digital vardag. I dag visar studier att unga upplever kommunikationen på nätet som mer aggressiv än utanför.

I Statens medieråds forskningsöversikt Utsatt på internet ges en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. Fokus ligger på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning."

Läs mer och ladda ner rapporten här.


Källa: artikeltexten är i sin helhet citerad från Mediekompass.se:s nyhetsbrev av den 23 februari 2021.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Strandaren
Ansvarig utgivare:   Jonas Åhlund
Webmaster:   Jonas Åhlund
Redaktion:   Erik, Thilde, Edvin, Victoria, Axel, Nova, Astrid, Stella, Linn, Molly, Lova-Li, Jonatan