Rapport från påvens besök i Sverige


Denizéé Thörnroos 2016-11-23

Bilden är från påvens besök i Venezuela 2016.

Berörda hjärtan, tårögda ögon och leende på läpparna var det som kunde synas bland folk och inte minst på mig själv under dessa två dagar,
31 oktober och 1 november, när påven Franciskus besökte Sverige. I denna artikel kommer jag att ta upp både vad detta besök har fört med sig samt hur det var som katolik att vara med om denna historiska händelse för den katolska och lutheranska kyrkan.

Vill du läsa om vad påvens besök har fört med sig och påverkat råder jag att du läser den övre delen av artikeln.
Vill du läsa min tankar och ord kring det hela så kan du läsa den nedre delen av artikeln. För denna artikel kommer att bli rätt lång för er som inte är intresserade av allt.

Påven Franciskus besök lämnade efter sig ett ljus och hopp i våra hjärtan under hans tvådagars visit hos oss i Sverige. Vad, varför och hur detta historiska besök har reformerat och revolutionerat kristnas hjärtan och framför allt kristendomens historia kommer jag att berätta om nu.

Låt oss tänka oss tillbaka 500 år i historien. Vad hände då? Jo, reformationen skapad av Martin Luther. Den tiden då denna man drog till med stor uppståndelse tog avstånd från den katolska kyrkan och gick emot den. Under tiden detta skedde, som de flesta av er kanske vet,växte det vi idag kallar den protestantiska kyrkan fram. Denna splittring förde med sig per automatik med sig en stor konflikt/konflikter med katolska kyrkan med mycket otalat i luften. Och det är just det otalade som har förändrats av påvebesöket. Franciskus tog det sårande, brustna och det otalade till steget att gå till det goda och framför allt framföra att det är tid för förnyelse och försoning.

Men vad skedde under besöket? Vad som sades och gjordes när Heliga fadern närvarade under de två dagar han var här var riktigt spännande. Som några eller de flesta av er vet så bestod påvens första dag av först en ekumenisk gudstjänst i Lunds domkyrka.

Under gudstjänsten var syftet att framföra att vi sörjer vad reformationens splittring har fört med sig och att tiden nu är kommen för att be varandra ödmjukt om förlåtelse och nu gå tillsammans på försoningens väg ett steg närmare varandra. De ansvariga betonade att reformationen har orsakat stora konflikter och stor smärta för de både den protestantiska och katolska kyrkan i århundraden och att båda kyrkorna har gjort fel mot varandra.

Under gudstjänsten som var en löftesrik dag undertecknades ett avtal mellan de två kyrkorna som innehöll fem följande punkter:

1.  Att utgå från enhetens, inte splittringens, perspektiv och stärka det gemensamma.

2. Att låta sig ömsesidigt förändras genom de andras trosvittnesbörd.

3. Att förplikta sig att söka synlig enhet. 

4. Att gemensamt återupptäcka kraften i Jesu Kristi evangelium för vår tid.

5. Att gemensamt vittna om Guds nåd i förkunnelsen och i tjänsten för världen.

Avtalet skrevs självklart under av påven Franciskus samt Munib Younan från Lutherska världsförbundet. Enkelt och ungefärligt sagt så är syftet med avtalet en fredlig och närmare relation mellan kyrkorna.

Franciskus första dag fortsatte med det ekumeniska eventet i Malmö arena där det ägde rum med framför allt tal och vittnesbörd från ett flertal personer. Många av oss blev mycket rörda och fick nya perspektiv att se världen ifrån utifrån de vackra och berörande ord vi fick höra.

Vad hölls det tal och vittnesbörd om? Av fyra olika personer från världens olika hörn berättades det vittnesbörd om världen orättvisor och det då uppmanades att man ska sluta blunda för vad som händer i världen och istället tillsammans hjälpas åt att förändra världen till något bättre genom den kristna tron och att vi inte får tappa hoppet när livet sviker.

Vi fick även självklart höra påven hålla tal. En av hans huvudsakliga punkter i talet var att kristen enhet är en hög prioritet då han menade att mycket mer förenar och kristna än separerar oss. Samt så betonades också hans beundran för de fyra vittnesbörden och vad de personerna har gjort för insats för världen genom att offra sig själva för andra. Avslutningsvis så sade han “låt oss inte bli nedslagna av vad vi hört utan när vi återvänder hem må vi ta med oss en hängivenhet för att göra dagliga gester av fred och försoning, så att vi blir modiga och trogna vittnen om Kristi hopp.”

Med det sagt så avrundar jag påvens första dag hos oss i Sverige. Kan dock inflika att det var ett ytterligare ekumeniskt event med speciellt inbjudna gäster efter eventet som var för allmänheten.

Nu rullar vi över till dag två av påvens Sverigebesök då endast en katolsk mässa i Malmö var på schemat. Mässa firades av påven själv samt en rad olika biskopar. Egentligen finns det inte så jättemycket att säga om mässan i formell mening eftersom för katoliker är mässa som den alltid är. Visst, liturgin var ju självklart lite annorlunda av anledningen att det var påven som firade mässan men det finns inte så mycket att säga förutom att det var väldigt berörande och insiktsfullt.

Men varför skedde allt detta egentligen? Om ni har läst min tidigare artikel “Lustiga hatten - Påven kommer till Sverige” så vet ni att anledningen till besöket var att uppmärksamma Martin Luthers reformation från den katolska kyrkan. Men låt mig nu istället lägga tyngden på att en av de viktigaste anledningarna till besöket var att efter 50 år lång dialog mellan protestanter och katoliker att vi tog tag i saken, det stora ekumeniska steget att tillsammans, att samlas och besinna och försona oss efter alla de år av konflikt. Varför? Jo, därför att ta ett steg närmare varandra till full enhet.
Till exempel så har min egen biskop Anders Arborelius sagt att det är en önskan att vi till exempel ska kunna fira nattvarden tillsammans. Dock så är detta något som skulle ske väldigt långt fram tiden och inte i nutid, enligt mig och mina kunskaper. Kort sagt så kan man säga att full enhet är flera saker som binder kyrkorna än separerar dem.

Äntligen kommer vi nu till delen många av er förhoppningsvis är nyfikna på att läsa. Nämligen min reflektion av påvebesöket. Så luta er tillbaka och lägg fötterna på bordet så får ni en trevlig lässtund!

För mig som katolik, människa och en del av katolska kyrkan så var självklart besöket en alldeles storslagen upplevelse. Jag har fortfarande svårt att sätta ord på det jag fick se och uppleva de dagarna som han var här hos oss. Men jag kan börja med att säga att av de två dagarna så fick jag med mig så otroligt mycket mer kunskap, förståelse för båda världen och för vad min kyrka är och vad den gör. Av det som sades från de vittnesbörd, tal och predikan så nämndes väldigt mycket som båda fick mig att tänka om lite men ändå också växa som människa.

Jag syftar inte bara på vad påven sa, utan också vad de andra sa. Människor som har varit med och upplevt saker som många av hos här i Sverige i vår generation inte har upplevt och kommer förmodligen heller inte att göra. Det var intressant att ta del av andra människors historier och bli lite upplyst om att det finns en större verklighet som är mycket hemskare än den innanför Sveriges gränser. Jag fick både mer kunskap att bära med sig i framtiden och samtidigt motivation till att på något sätt gå ut i världen och hjälpa de människor som ser den verkliga sidan av all ondska och elände.

Hela besöket upplevdes som ett sätt att knyta ihop säcken för den 50 år långa dialogen och de hundraåriga konflikterna reformationen förde med sig. Jag fick intrycket att det nu mycket tydligt är så att man nu har förlåtit varandra och är eniga till att gå vidare och ha en fredlig relation. Samt även förhoppningsvis ha en framtid fylld med samarbeten. Exempelvis i flykting, klimat och teologiska frågor. Jag hoppas i alla fall att det blir så att kyrkorna tillsammans och med oss troende kommer att bidra till en bättre värld.

Ja, vad ska jag mer säga? Att förutom det faktum att jag blev väldigt tagen av se påven på så nära håll, ja jag kände mig nästan som en liten 10-åring som skulle få se Justin Bieber för första gången….

Avslutningsvis vill jag bara säga att oavsett om man är troende eller inte så bör man ha detta besök i bakhuvudet i och med vad det har betytt för historien och hur det kan påverka alla länder och samhällen i framtiden.

Vill ni läsa mer om besöket, påven eller katolska kyrkan så finns olika länkar här nedan.

 

Stockholms katolska stifts hemsida:

http://www.katolskakyrkan.se/

Påvens predikan från mässan i Malmö:

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/10/28/hela_p%C3%A5vens_predikan_i_m%C3%A4ssan_p%C3%A5_malm%C3%B6_stadion_l%C3%A5t_oss_uppn%C3%A5_heligheten_i_enhe/1268551

Påvens predikan från gudstjänsten i Lunds domkyrka:

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/10/28/hela_p%C3%A5vens_predikan_i_lunds_domkyrka_enhet_f%C3%B6r_att_v%C3%A4rlden_beh%C3%B6ver_barmh%C3%A4rtigh/1268520

Om de fyra vittnesbörden:

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/11/01/4_vittnesb%C3%B6rd_som_p%C3%A5ven_uppm%C3%A4rksammade_i_sitt_tal_p%C3%A5_malm%C3%B6_arena_/1269231

Katolska biskopen Anders Arborelius tacktal till påven:

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/10/28/biskop_anders_arborelius_tacktal_till_p%C3%A5ven_franciskus_/1268558

Betydelsen av påvebesöket:

http://sv.radiovaticana.va/news/2016/11/03/betydelsen_av_p%C3%A5vens_deltagande_vid_reformationsminnet_i_lund/1269718


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut
Kommentarer
1. Välskrivet och intressant! Elin Posch 2016-12-02Strandarens TwitterSjukanmälanSkolmat


Mejllogga

Stockholm infoBBC NewsVälkommen till Mot alla odds

Barnombudsmannen

Rättegångsskolan

Riksdagens quizKids' CornerSkolverketEuropean schoolnetStrandlådan
E-post

Strandaren
Ansvarig utgivare:   Jonas Åhlund
Webmaster:   Jonas Åhlund
Redaktion:   Tyra, Karin, Victoria, Erica, Vera, Nova, Dante, Emmie, Gabriella, Linn, Ella, Alva, Lovisa, Jonatan